Snickeri

Att slöjda  och snickra  är balsam för själen, tänk att få flyta bort i en sinkning och timmarna rinner iväg utan att du har en tanke på annat än ditt sågande och huggande.
Som slöjdlärare är snickrandet en viktig del av livet som fler borde få glädje av.

Lite av mina alster finns att köpa på försäljningssidan och även hos Anna-Karin på Bruksgodset i Banafjäl.

20160525_193419[1]
20160525_193317[1]
20160525_193542[1]
20160525_193646[1]

Slöjdandet sker i den egna snickarboden där jag har utrustning för de flesta arbeten men verkstaden är trång så det blir inga stora och utrymmeskrävande projekt.